A VELUX VÉDJEGYHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA MÁRKAKERESKEDŐK SZÁMÁRA

 1. A Kereskedő vállalja, hogy a VELUX védjegyet és a VELUX Cégcsoport bármely egyéb védjegyét hűen, a VELUX Cégcsoportban aktuálisan kiadott irányelveknek megfelelően használja.
 2. A VELUX védjegy kizárólag eredeti VELUX termékek megjelölésére van fenntartva.
 3. A VELUX védjegyet mindig nagybetűvel kell írni (például „VELUX tetőtéri ablak”). A VELUX logót mindig vízszintesen kell elhelyezni.
 4. A VELUX logót mindig a bejegyzett formában és lehetőleg a VELUX Cégcsoport képviseletében eljáró VELUX Magyarország Kft.-től kapható eredeti minta alapján kell használni. Ha a logó nem az eredeti mintából származik, akkor a logónak meg kell felelnie a VELUX Cégcsoport aktuális írásbeli specifikációjában foglaltaknak. Jelen dokumentum kibocsátásakor a specifikációk az alábbiak: arány: 1:3, szín: Pantone 485 (U/C), CMYK 100% magenta és 100% sárga, RAL 2002, NCS S 1080-N, 3M fólia 100-386:
 5. A VELUX logó lehetőleg fehér, vagy olyan háttérben jelenjen meg, ami nem téveszthető össze a VELUX logó egyetlen részével sem.
 6. A VELUX Cégcsoport többi védjegyét ugyancsak mindig a VELUX Cégcsoport által kiadott irányelvekkel összhangban kell használni. Ha a márkakereskedő nem ismeri a védjegyhasználatra vonatkozó irányelveket, a védjegyek marketinganyagokban való felhasználása előtt köteles vonatkozó útmutatást kérni a VELUX Cégcsoporttól.
 7. A márkakereskedőnek a VELUX termékekhez kapcsolódó marketinganyagain (többek között a saját webhelyein is) fel kell tüntetnie a következő megjegyzést: „A VELUX név és a VELUX logó a VKR Holding A/S bejegyzett védjegye.” A VELUX Cégcsoport többi, a márkakereskedő marketinganyagaiban használt védjegyét ugyancsak fel kell tüntetni ebben a megjegyzésben.
 8. A márkakereskedő, illetve a harmadik fél ugyanazon marketinganyagokban használt védjegyei nem jeleníthetők meg úgy, hogy összetéveszthetők legyenek a VELUX védjeggyel, illetve a VELUX Cégcsoport többi védjegyével.
 9. Az itt olvasható dokumentum csak a VELUX védjegy és a VELUX Cégcsoport többi védjegyének az itt leírtakkal összhangban történő felhasználásának jogát biztosítja a márkakereskedő számára; tulajdonjogot, illetve a védjegyekkel kapcsolatos más jogokat nem.
 10. Az egyértelműség kedvéért kifejezetten hangsúlyozzuk, hogy a márkakereskedő semmilyen formában nem rendelkezhet a VELUX védjeggyel, illetve a VELUX Cégcsoport többi védjegyével kapcsolatos bejegyzett jogokkal. Ez a tiltás többek között a következőkre terjed ki:
  1. a védjegyeket tartalmazó védjegyek bejegyzése;
  2. a védjegyeket tartalmazó vállalatnevek bejegyzése;
  3. a védjegyeket tartalmazó domainnevek és e-mail-címek bejegyzése.

A márkakereskedő beleegyezik, hogy sem ő, sem olyan más fél, akivel a márkakereskedő üzleti vagy szerződéses viszonyban van, nem használja fel a VELUX Cégcsoport szellemi tulajdonát a VELUX előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A márkakereskedő minden, az ügyfeleivel kötött szerződésbe felvesz egy olyan záradékot, amely megtiltja a VELUX Cégcsoport szellemi tulajdonának engedély nélküli használatát a kérdéses ügyfelek számára. Ha a márkakereskedő tudomására jut, hogy valamelyik ügyfele előzetes írásbeli engedély nélkül használja a VELUX Cégcsoport szellemi tulajdonát, a márkakereskedő köteles minden észszerű eszközt (ideértve többek között az ügyfél ellen indítandó jogi eljárást) felhasználni, hogy az ügyfél felhagyjon a szellemi tulajdon engedély nélküli használatával. A márkakereskedő a jogszabályok által biztosított mértékben köteles megszüntetni az üzleti kapcsolatokat az ilyen ügyfelekkel. Ha a márkakereskedő tudomására jut, hogy valaki engedély nélkül használja a VELUX Cégcsoport szellemi tulajdonát, azonnal értesítenie kell róla a VELUX Cégcsoportot.

Az itt olvasható irányelvek megsértése esetén a VELUX Cégcsoport írásban figyelmeztetheti a márkakereskedőt; a figyelmeztetésben foglaltakat a márkakereskedőnek két héten belül teljesítenie kell. Ha a márkakereskedő nem teljesíti a figyelmeztetésben foglaltakat, a VELUX Cégcsoport további értesítés nélkül megszüntetheti vele az üzleti kapcsolatot.