VELUX ACTIVE with NETATMO adatvédelmi szabályzata

Hatálybalépés napja 2018. október 1.

1. A dokumentum célja

Adatok begyűjtése, feldolgozása és tárolása létfontosságú ahhoz, hogy a VELUX ACTIVE legfontosabb előnyeit, nevezetesen a beltéri klímaszabályozást biztosítani tudjuk. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a biztonságos és naprakész felhasználói élmény érdekében javítsuk a VELUX ACTIVE termékek és szolgáltatások színvonalát (a továbbiakban „termékek és szolgáltatások”).

Alapvető fontosságú a számunkra, hogy személyes adatait védjük és Ön, mint az ügyfelünk, könnyen megértse milyen adatokat és milyen célból gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Így tehát teljes mértékben nyitottak vagyunk és szívesen adunk tájékoztatást arról, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait, és igen erősen odafigyelünk rá, hogy személyes adatait biztonságosan tudjuk tárolni. A jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogyan gyűjtjük, kezeljük és tároljuk a személyes adatokat. 

2. Ígéretünk

Cégünk alapelvei alapján valamint azért, mert elkötelezettek vagyunk a 2016/679 számú 2016. április 27-én kelt Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak betartása iránt, felhasználóinknak a következőket ígérhetjük:

  • a VELUX A/S (az adatkezelő) csak a 3. pontban ismertetett adatokat gyűjti. A személyes adatokhoz csak kiválasztott és megbízható céges alkalmazottak, a VELUX A/S (a továbbiakban „VELUX”), a NETATMO és a VELUX értékesítő cégeinek munkatársai (az adatfeldolgozók) férhetnek hozzá és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.
  • a személyes adatok gyűjtése, kezelése és tárolása terén átláthatóak és nyitottak leszünk.

3. Mik azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen okokból?

3.1. Elérhetőséggel kapcsolatos adatok

Adatok típusa

Az alkalmazásban a felhasználói fiók regisztrálása során a felhasználó által megadott helyszínadatok, felhasználói név, illetve email cím.

Közvetlenül, illetve közvetve beazonosítható személyes adatok

A helyszínre, felhasználói névre, illetve email címre vonatkozó adatok úgy tekinthetők, mint amelyek alapján az illető felhasználó közvetlenül is beazonosítható. Ezek az információk ezért közvetlenül azonosító adatoknak minősülnek.

Mire használjuk fel (adatkezelés lényege és célja)

Az elérhetőségi adatok ahhoz szükségesek, hogy Ön igénybe tudja venni a termékeket és szolgáltatásokat, Önnek a fiókjával kapcsolatos, illetve, termék és szolgáltatás frissítésekről, szoftver frissítésekről és fejlesztésekről szóló értesítéseket küldhessünk.

Ki fér hozzá?

Ha hozzájárult, hogy tájékoztatást és marketing anyagokat küldjünk Önnek, hozzájárulását és email címét továbbítjuk az Ön lakhelye szerint illetékes VELUX értékesítő cégeinek. Azon időszak alatt, amíg az információkat és a reklámanyagokat kapja, adatait a NETATMO adatközpontja és a VELUX tárolja.

3.2. Felhasználói adatok

Adat típusa

A felhasználói adatok azzal kapcsolatosak, hogy milyen tevékenységet fejt ki az alkalmazáson, az alkalmazás beállításaiban és egy Önhöz, mint felhasználóhoz kapcsolódó egyedi azonosítóval rendelkeznek.

Közvetlenül, illetve közvetve beazonosítható személyes adatok

Amikor az alkalmazásban a mozgásokat követjük nyomon, nem láthatjuk, ki használja azt. Abban a ritka esetben azonban, ha egy alkalmazás folyamatosan összeomlik, meg van a lehetőség arra, hogy megkeressük az alkalmazás analitikai rendszerében a felhasználó egyedi azonosítóját és a felhasználó email címét egy másik rendszerben. A felhasználói adat ezért közvetett személyes adat.

Mire használjuk fel (adatkezelés lényege és célja)

A felhasználói adatok teszik számunkra lehetővé a termékek jellemzőinek és a szolgáltatások színvonalának folyamatos javítását és annak biztosítását, hogy a termék működési jellemzői folyamatosan naprakészek legyenek az új technológiák befogadására, stb.

Ki fér hozzá?

A VELUX és a NETATMO

3.3. Termék állapot adatok, információ és érzékelők adatai

Adat típusa

A felhasználónál telepített VELUX ACTIVE szoftver változatának, IP címének, termék azonosítóinak, hardver változatoknak és a telepítésnek az adatai.

Közvetlenül, illetve közvetve beazonosítható személyes adatok

Az olyan egyedi azonosítókat, mint az IP cím vagy a készülék MAC címe közvetlenül beazonosítható személyes információnak tekintjük. A hardver, a szoftver változatai és a szenzorok értékei csak közvetve teszik lehetővé az azonosítást, önmagukban nem alkalmasak arra, hogy bárki azok alapján is beazonosítson egy személyt.

Mire használjuk fel (adatkezelés lényege és célja)

A termék információs és a szenzor adatai teszik lehetővé az algoritmus számára, hogy biztosítsa a VELUX ACTIVE alapvető szellőztető szolgáltatásait, illetve automatikusan szabályozza a belső tér klímáját. Ezen kívül lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük a szoftvereinket és hardvereinket, illetve megértsük és tiszteletben tartsuk az Ön preferenciáit a kedvezőbb szolgáltatási élmény elérése érdekében.

Ki fér hozzá?

A fenti adatokhoz támogatási céllal a VELUX valamint a VELUX alább felsorolt értékesítő cégeinek válogatott munkatársai férhetnek csak hozzá. Az adatokat a NETATMO és a VELUX gyűjti és tárolja.

3.4. Szerviz történet

Adat típusa

A szerviz történet a szerviz igény bejelentések illetve kérések, látogatások és egyéb online támogatás adatainak gyűjteménye. Amikor pedig a felhasználó hibajegyet küld be, azon megtalálható a név, telefonszám, email cím és lakcím.

Közvetlenül, illetve közvetve beazonosítható személyes adatok

Az összegyűlt szerviz információ közvetlenül és közvetve is személyes adat. Ha online kér valaki támogatást, személyes adatokat is meg kell adnia, hogy kapcsolatba tudjunk lépni vele. Ezen adatok megadásával és beküldésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy ezzel a kéréssel kapcsolatban megkeressük, illetve adatait mentsük.

Mire használjuk fel (adatkezelés lényege és célja)

A szerviz történet teszi lehetővé számunkra, hogy a terméket szervizeljük. Ezen felül pedig azt is lehetővé teszi, hogy a garanciával, hibaelhárítással kapcsolatos támogatást nyújtsunk és abban a nem várt esetben, amikor egyszerre több termék is szélesebb körben meghibásodik, gyorsan kijavítsuk és megoldjuk a problémát.

Ki fér hozzá?

A fenti adatokhoz támogatási céllal a VELUX valamint a VELUX alább felsorolt értékesítő cégeinek válogatott munkatársai férhetnek csak hozzá. Az adatokat a VELUX gyűjti és tárolja.

4. Személyes adatok törlése

Személyes adatait azon időtartam alatt tároljuk, amíg termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe veszi, illetve amíg a termékeket lekapcsolja a kiszolgálóról, plusz még egy évig. Ezt követően vagy töröljük a személyes adatokat, vagy anonimizáljuk és összesítjük, hogy személyes adatai alapján a továbbiakban Önt ne lehessen beazonosítani.

Amennyiben Ön feliratkozott a VELUX tájékoztató és reklám anyagainak fogadására, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat mindaddig tároljuk, amíg le nem jelentkezik a VELUX tájékoztató és reklám anyagairól.

5. Korlátozások

Az adatvédelmi szabályzat a VELUX által a saját termékein és szolgáltatásain keresztül kinyert adatok kezelésére vonatkozik. Amennyiben a felhasználó más okos otthoni szabályozó rendszereket is használ (például az Apple Homekit rendszert) a VELUX termékekkel és szolgáltatásokkal együtt, ezek az eszközök illetve rendszerek is gyűjthetnek, kezelhetnek és megoszthatnak adatokat, amelyekért azonban a VELUX nem tehető felelőssé és nem is vállal kötelezettséget ezekkel kapcsolatban. Kérjük tanulmányozza alaposan ezeknek a harmadik fél szolgáltatóknak az adatvédelmi szabályzatát.

6. Az elfeledtetéshez való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A termékek és szolgáltatások felhasználójának joga van az elfeledtetéshez, ami azt jelenti, hogy a felhasználó kérheti fiókjának lezárását és minden személyes adatának törlését. Amikor a közvetlen személyes adatok törlésre kerültek, a felhasználó a továbbiakban már a közvetett személyes adatok alapján sem lesz beazonosítható.

A felhasználó bármikor megkeresheti a VELUX-ot, hogy a VELUX által a felhasználóról tárolt és kezelt adatokról tájékozatást kapjon és másolatot kérjen a VELUX által róla tárolt személyes adatokról.

Ezen kívül kérheti a személyes adatok korrekcióját is, például névváltozás esetén. Az itt hivatkozott kérések esetén forduljon bizalommal hozzánk a mobiltelefonos alkalmazáson vagy az active-support@velux.com email címen keresztül.

A felhasználónak jogában áll személyes adatait másik adatkezelő társasághoz átvinni. Ennek érdekében kérheti, hogy a VELUX olyan formátumban bocsássa rendelkezésére a személyes adatait, amit általában más adatkezelők is használnak.

Amennyiben hozzájárult a VELUX információk és reklámanyagok küldéséhez, és a továbbiakban nem kívánja kapni azokat, hozzájárulását a tájékoztató vagy reklám emailek végén, a fenti email cím megkeresésével, illetve a marketing célú emailben elhelyezett hivatkozáson keresztül bármikor visszavonhatja.

Ha panaszt kíván tenni a személyes adatainak a VELUX által történő kezelésével kapcsolatban, panaszát az alábbi hatóságnak címezheti:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH)
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36(1)391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

7. A felhasználók, otthonok és vendégek

A termékek és szolgáltatások felhasználójának lehet több otthona, háza, amely esetben ugyanaz az adatvédelmi szabályzat vonatkozik a felhasználó összes házára és az egész felállásra.

Egy lakáshoz/házhoz tartozó felhasználó akár 20 vendéget is meghívhat a termékek és szolgáltatások használatára. Ez utóbbi esetben a vendégek fiókjaira ugyanaz az adatvédelmi szabályzat vonatkozik és ugyanazokkal az adatokkal és működési környezettel találkoznak, mint az elsődleges felhasználó.

8. Irányadó jog

A GDPR érvényes mindazon személyes adatra, amelynek alapján a felhasználó akár közvetlenül, akár közvetve beazonosítható.

A VELUX és a VELUX értékesítő cégei a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR és a mindenkor hatályos összes nemzeti jogszabály előírásait irányadónak tekintik.

9. Szerver

A személyes adatok tárolására az Európai Unió területén található szerveren kerül sor. A VELUX utasítást ad a szervert üzemeltető adatfeldolgozónak, hogy olyan műszaki és biztonsági intézkedéseket vezessen be, amelyek szavatolják a személyes adatok biztonságát.

10. Frissítések

A felhasználó felelőssége, hogy naprakész maradjon a termékekre és a szolgáltatásokra érvényes adatvédelmi szabályzat változásait illetően. Azt ajánljuk, hogy időnként olvassa újra az adatkezelési szabályzatot, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen.

11. A felek

A termékeket és szolgáltatásokat biztosító fél vagy felek az alábbiak:

Adatkezelő: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Dánia - CVR 46 91 14 15, ez a cég felel a személyes adatok begyűjtéséért, kezeléséért és tárolásáért.

Adatfeldolgozó 1: VELUX értékesítő cégek, amelyek a VELUX 100 %-os tulajdonában vannak. A VELUX értékesítő cégei felelősek az egyes országokban az adott országban élő végfelhasználók számára értékesített VELUX ACTIVE termékek eladásáért és a velük kapcsolatos szolgáltatásokért. Az adatkezelési szabályzat végén megtalálható ezeknek a VELUX értékesítő cégeknek a felsorolása.

Adatfeldolgozó 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Franciaország, cégjegyzékszám 532501848, felelős a VELUX ACTIVE termékek fejlesztéséért és a személyes adatoknak a VELUX számára történő továbbításért. A VELUX utasítást ad a NETATMO SAS részére, hogy olyan műszaki és biztonsági intézkedéseket vezessen be, amelyek szavatolják a személyes adatok biztonságát.

A VELUX értékesítő cégeit lásd az 1. számú függelékben.

12. Az adatok megosztásának jogszabályi követelményei

A 11. pontban felsoroltakon kívül személyes adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztunk meg. Ügyfeleink személyes adatait semmilyen körülmények között nem értékesítjük.

Időről-időre alkalmazunk harmadik félnek tekinthető számítástechnikai tanácsadókat a számítástechnikai rendszerek és termékek szervizelése és karbantartása céljából, ám ezeket a harmadik fél számítástechnikai tanácsadókat a VELUX felé titoktartási kötelezettség kötiés kizárólag a VELUX utasításai alapján járhatnak el.

Bizonyos esetekben a törvény vagy jogi eljárások miatt kötelesek vagyunk a személyes adatokhoz való hozzáférést kérő illetékes igazságügyi szervekkel a kért adatokat megosztani. Ez azonban csak nagyon szigorú jogszabályi előírások mellett lehetséges, például bírósági végzés alapján és akkor is megfelelő óvintézkedések mellett. Ha meg kell osztanunk a személyes adatokat hatóságokkal, bíróságokkal, megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy emailben vagy egyéb úton kellő időben előzetesen értesítsük Önt, kivéve ha a bíróság megtiltja azt, vagy amikor a kérés illetve a jogi eljárás közvetlenül kapcsolódik egy jogszabályon alapuló vizsgálathoz. Ez utóbbi esetben gondoskodunk róla, hogy az átadott adatokat lehetőség szerint bizalmasan kezeljék.

13. Kapcsolat

További részletekért érdeklődjön bizalommal a következő e-mail címen: active-support@velux.com

14. 1. számú függelék – a VELUX értékesítő cégei

 

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minszk, Fehéroroszország
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Tartomány, Kína
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, Amerikai Egyesült Államok
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Ausztrália
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosznia és Hercegovina
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Szófia, Bulgária
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Kanada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Isztanbul, Törökország
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A Praha, Cseh Köztársaság
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, Egyesült Királyság
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Dánia
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Németország
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Észtország
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, Franciaország
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zágráb, Horvátország
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Olaszország
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokió, Japán
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Lettország
VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Litvánia
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Magyarország
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Hollandia
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, Új Zéland
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norvégia
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Varsó, Lengyelország
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisszabon, Portugália
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brassó, Románia
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Svájc
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Szlovénia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Szlovákia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spanyolország
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Belgrád, Szerbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsinki, Finnország
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Svédország
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kijev, Ukrajna
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Ausztria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moszkva, Orosz Szövetségi Köztársaság