Fenntartható faanyag gazdálkodás

2016-ban a VELUX termékek gyártása során felhasznált faanyagok 98%-a tanúsítottan fenntartható erdőgazdálkodásokból származott. Ez a világátlag több mint háromszorosa. Napról napra közelebb kerülünk a 2020-as célunk eléréséhez, amelyben a 99%-os arányt tűztük ki.

Irányelvek és célok
Minden faanyag beszállítónk rendelkezik PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) és/vagy FSC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) tanúsítvánnyal. Trópusi keményfát egyáltalán nem használunk. A VELUX Cégcsoport irányelve, hogy működése teljes mértékben megfeleljen az EU erdészeti rendeleteinek.

Célunk, hogy 2020-ra az általunk felhasznált faanyagok 99%-ban fenntartható erdőgazdálkodásokból származzanak.

Tevékenységeink
2015-ben döntöttünk úgy, hogy a fenntartható forrásokból származó fa arányát a lehető legmagasabbra növeljük beszerzési láncunkban, 2016-ra elérve, hogy a faanyag legalább 96%-a tanúsított forrásból származzon.

Vég nélküli erőfeszítéseinknek köszönhetően sikerült felülmúlni a várakozásokat és 2016-ra elértük a 98%-os arányt. Az eredményt a teljesítmény nyomon követésével és a fő beszállítókkal folytatott folyamatos párbeszéd révén valósítottuk meg.

A saját FSC és PEFC tanúsításunk során 2016-ban 51 belső és 16 külső auditot hajtottunk végre, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termelési folyamataink mindkét rendszer szabványainak megfelelnek.

2016-ban a VELUX Cégcsoport az FSC Dánia és FSC International tagja lett.Teljesítmény
2016-ban céljainkat felülmúlva elértük, hogy az általunk felhasznált faanyag 98%-a tanúsítottan fenntartható erdőkből származzon, ami a világátlag több mint háromszorosa. A maradék 2% az FSC szerinti „ellenőrzött” kategóriába esik. 

Faanyagok beszerzési forrásai

A VELUX Cégcsoport nem vásárol fát előzetesen nem ellenőrzött forrásból.
Minősített forrásból származó fa százalékos aránya
Ellenőrzött forrásból származó fa százalékos aránya

Referenciaérték: Tanúsított forrásból származó hengeresfa globálisan (FAO)

Következő lépések 
2017-ben folytatjuk a beszállítókkal a szoros együttműködést, hogy elérjük a 2020-as célunkat és az európai gyárainkban 99%-ban fenntartható forrásból származó fát használjunk. Az FSC és PEFC szervezetek tevékenységében továbbra is aktívan részt veszünk.

Kapcsolódó tartalom: