Környezetvédelem és energiafelhasználás

A 2007-es szinthez képest, 2016-ban a VELUX Cégcsoportban 26%-kal csökkentettük a CO2-kibocsátásunkat. Egy átlagos európai háztartáshoz viszonyítva a 26%-os csökkentés annyit jelent, mint a vízmelegítésre, elektromos eszközök működtetésére és világításra használt energiamennyiség együttesen. Célunk, hogy elérjük az 50%-os csökkentést 2020-ra. Magyarországi tevékenységünk során 32%-os csökkentést valósítottunk meg.

Irányelvek és célok 

A VELUX Cégcsoport környezetvédelmi stratégiájának célja, hogy 2020-ra 50%-kal csökkentse a CO2-kibocsátást a 2007-es kiindulási értékhez képest. A cél elérése érdekében az ISO 50001 (energiagazdálkodási irányítási rendszer) szabványt alkalmazzuk.

Tevékenységeink

2016-ban az összes európai VELUX gyártó- és raktárüzemben, továbbá a Hørsholm-i központban bevezettük az ISO 50001 szabványt. 

Szisztematikusan törekszünk a környezetvédelmi céljaink elérésére:

  • Energiagazdálkodás megvalósításával
  • Energiahatékonysági projektekbe való beruházással
  • Megújuló energia használatával (például napelemekkel, hulladékfa tüzelésű fűtéssel) 

Teljesítmény

CO2 -csökkentés

Közvetlen kibocsátás (olaj, földgáz)
Közvetett kibocsátás (villamosenergia)

Egyéb közvetett kibocsátás (autó, repülő üzemanyag)

A 2015-16-ban végrehajtott energiamenedzsment és energiahatékonysági projektnek köszönhetően a VELUX gyártó- és raktáregységek CO2-kibocsátását kb. 7000 tonnára csökkentettük.

Az energiatakarékossági és CO2-csökkentő kezdeményezések pozitív hatása ellenére a teljes kibocsátás 2010-hez képest 2016-ra 3900 tonnával emelkedett. Ez a növekedés más tényezők hatásának tudható be:

  • A termelés áthelyezése olyan országokba, ahol a villamosenergia-hálózaton magasabb a kWh alapú CO2-kibocsátás, jelentős mértékben hozzájárult az összes kibocsátás növekedéséhez
  • Gyártás kiszervezése
  • 2016-ban Lengyelország egyik legfontosabb biokazánja, amely a megújuló hőtermelést látja el, az év nagy részében üzemképtelen volt a hőellátó rendszer bővítése miatt. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen megnőtt a helyszínen a megújuló energiatermelésünk, de a kiesés összességében még így is csökkentette a megújuló hőtermelést.

Mindezek ellenére 2016-ban a CO2-kibocsátásunk 35 ezer tonnával volt alacsonyabb, mint 2007-ben. Ez több mint 8000 európai háztartás összes kibocsátásának felel meg.

Következő lépések
2017-ben folytatjuk az energiamegtakarítást az összes gyártó- és raktáregységben. A megújuló energia termelését is növeljük egyre több hulladékfa felhasználásával a fűtésben. Ezekkel az intézkedésekkel, valamint az energiaoptimalizálással és új energiahatékony berendezések telepítésével 2017-18-ra további kb. 2%-os CO2-csökkentést tudunk elérni. A kezdeményezések teljes hatása akkor lesz először adatokkal alátámasztható, ha az optimalizált felhasználás egy teljes naptári évig fut.

Kapcsolódó tartalom: