Mi az akciós ajánlat?
Az akció keretében akciós VELUX tetőtéri ablakok és hozzátartozó burkolókeretek egyidőben (egy helyen, egy időpontban) történő vásárlása és az alábbiak szerinti igazolása esetén a VELUX Magyarország Kft. a megvásárolt akciós VELUX tetőtéri ablak és burkolókeret együttes árából a számlán szereplő ablakok és burkolókeretek darabszáma alapján ablak és burkolókeret páronként összesen bruttó 10 000 Ft összeget visszatérít, amennyiben a számlán az akciós tetőtéri ablakokkal megegyező darabszámú és méretű burkolókeret is szerepel.

Mely termékekre vonatkozik?
Az akciós ajánlat kizárólag az akciós VELUX tetőtéri ablakokra vonatkozik, azaz a GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B, GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061, GLU 0061B típusokra bármely méretben (továbbiakban Akciós VELUX Ablak), illetve minden VELUX burkolókeretre és burkolókeretet tartalmazó beépítő készletre.
Az akciós ajánlat nem vonatkozik más típusú VELUX tetőtéri ablakokra, VELUX tetőkibúvókra (GV- és VLT kódjelű termékek) és VELUX beépítőtermékekre, segédszarufákra, ZWC takarólemezekre.

Hol lehet regisztrálni az akcióra?
Az akcióra csak az akcio.velux.hu oldalon lehet regisztrálni.

Ki veheti igénybe?
Az akcióban való részvételre jogosultak
- azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek és
- Magyarországon bejegyzett vállalkozások (kivéve az üzletszerűen tetőtéri ablak beépítéssel, épületek kivitelezésével és építőanyag-forgalmazással foglalkozó vállalkozásokat),
- melyek Akciós VELUX tetőtéri ablakokat saját felhasználásra vásárolnak és elfogadják az akció szabályait. Saját felhasználásnak minősül a saját célra történő tetőtéri ablak és burkolókeret vásárlás és beépítés.
Az akcióban való részvételre nem jogosultak
- azok a vállalkozások, melyek üzletszerűen foglalkoznak tetőtéri ablak beépítéssel és épületek kivitelezésével (TEÁOR szám alapján) – ezek a vállalkozások akkor sem jogosultak, ha az akciós VELUX tetőtéri ablakokat saját felhasználásra vásárolják,
- azok a vállalkozások, melyek üzletszerűen foglalkoznak építőanyag-forgalmazással (beleértve a VELUX Magyarország Kft. érvényben lévő „Általános Eladási és Szállítási Feltételei” alapján regisztrált Kereskedőit és ezen Kereskedők viszonteladóit) – ezek a vállalkozások akkor sem jogosultak, ha az akciós VELUX tetőtéri ablakokat saját felhasználásra vásárolják,
- a VELUX Magyarország Kft. dolgozói.

Mi az akció időtartama?
Az akcióban azok az Akciós VELUX ablakok és burkolókeretek vesznek részt, melyeket 2020. október 5. és 2020. november 30. közötti időszakban vásárolnak, azaz a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló számla kelte ebbe az időszakba esik.
A számla kibocsátója lehet: VELUX tetőtéri ablakok kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, illetve ablakbeépítő vállalkozás.
Az akció időtartamának utolsó napjaiban történő vásárlások esetén előlegszámla is elfogadható legkésőbb 2020. november 30-i keltezéssel, ez esetben a pénzvisszatérítéshez a később kiállított végszámla másolatát is be kell küldeni.

Melyek a visszatérítés feltételei?
1. feltétel: Személyes adatok regisztrációja.
A regisztráció az akcio.velux.hu oldalon lehetséges.
A pénzvisszatérítéshez regisztrációkor a következő adatokat kell megadni:
- e-mail cím
- vevő neve (személynév)
- cégnév (opcionális)
- regisztráló kategóriabesorolása (magánszemély vagy vállalkozás vagy tetőtéri ablak beépítéssel, épületek kivitelezésével és építőanyag-forgalmazással foglalkozó vállalkozás)
- magánszemély esetében: cím
- vállalkozások esetében: adószám
- a tetőtéri ablakok vásárlásának célja
- hány tetőtéri ablak van/lesz a házban/lakásban

A jogosult vásárlónak regisztrációját legkésőbb 2020. november 30. hétfő 24.00 óráig kell rögzítenie.

2. feltétel: Számlamásolat elküldése.
Az akcióban szereplő ablakok és burkolókeretek egy helyen, egy időben történt vásárlását igazoló számlamásolatot PDF/JPEG/PNG dokumentumként vagy fotóként az akcio.velux.hu oldalon kérjük feltölteni. Figyelem! Csak olvasható és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmazó számlamásolatot áll módunkban elfogadni. A számla kiállításának utolsó dátuma 2020. november 30. lehet.
A pénzvisszatérítéshez a számlamásolat feltöltésekor a következő adatokat kell megadni:
- e-mail cím
- vevő neve (személynév)
- cégnév (opcionális)
- regisztráló kategóriabesorolása (magánszemély vagy vállalkozás)
- magánszemély esetében: cím
- vállalkozások esetében: adószám
- számlavezető bank neve
- bankszámlaszám

Az akció időtartamának utolsó napjaiban történő vásárlások esetén előlegszámla is elfogadható legkésőbb 2020. november 30-i keltezéssel, ez esetben a pénzvisszatérítéshez a később kiállított végszámla másolatát is be kell küldeni.
A jogosult vásárlónak a számlamásolatot (végszámla másolatot) legkésőbb 2021. február 26. péntek 24.00 óráig kell feltöltenie az akcio.velux.hu oldalon.

A vásárló a visszatérítésre akkor jogosult, ha a fenti mindkét feltételt a feltételeknél említett határidőkig teljesíti.

A VELUX Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot a számla valódiságának és eredetének, illetve a részvételi jogosultságnak a felülvizsgálatára.
Egy vásárló visszatérítési igényt az akció ideje alatt több alkalommal is bejelenthet, amennyiben minden egyes bejelentésekor teljesülnek a fent felsorolt követelmények.

A teljesség igénye nélkül a vásárló a pénzvisszatérítésre nem jogosult többek között az alábbi esetekben:
- a regisztráció az akcio.velux.hu oldalon 2020. november 30-ig nem történik meg
- az előlegszámla/számla kelte 2020. október 5. előtti
- az előlegszámla/számla kelte 2020. november 30. utáni
- a számlamásolat nem olvasható
- a számlamásolaton a VELUX termékek kódjai és mennyiségei nem szerepelnek, nem beazonosíthatók
- a regisztrációban és a számlán szereplő vásárlói adatok (név/cégnév) eltérőek
- a Ki veheti igénybe? pontban felsorolt nem jogosult kategóriák valamelyikébe esik
- a banki átutaláshoz szükséges adatokat nem/hiányosan adta meg
- a banki átutaláshoz téves adatokat adott meg és az átutalás nem a megfelelő bankszámlaszámra történt.

Mikor juthat hozzá a visszatérítéshez?
A VELUX Magyarország Kft. vállalja, hogy minden egyes megvásárolt Akciós VELUX ablak és burkolókeret után, - melyre az akciós szabályzat előírásainak megfelelően igénybejelentés érkezett – ablak és burkolókeret páronként az összesen bruttó 10 000 Ft/”ablak és burkolókeret db” visszatérítést a szabályos igénybejelentést követő 15 munkanapon belül kifizeti a részvételre jogosult vásárlóknak. A kifizetés kizárólag banki átutalás útján történik Magyarországon vezetett bankszámlára, egyéb fizetési mód nem kérvényezhető. A kifizetés a vásárlást igazoló és a VELUX Magyarország Kft.-nek beküldött számlán vevőként feltüntetett magánszemélynek vagy vállalkozásnak történik. Amennyiben a számlán feltüntetett és az igénybejelentésben szereplő vásárló nem ugyanaz a személy vagy vállalkozás, a VELUX Magyarország Kft. nem köteles a visszafizetés teljesítésére. A kifizetések 2020. december 17 – 2021. január 12. között szünetelnek.
Amennyiben az átutalás a vásárló által megadott téves adatok alapján nem a vásárló bankszámlájára történik, az átutalást nem áll módunkban megismételni, így a pénzvisszatérítésre való jogosultságot a vásárló elveszti.

Hogyan kezeljük az adatokat?
A VELUX Magyarország Kft. az akcio.velux.hu oldalon a pénzvisszatérítési igénnyel kapcsolatban rögzített adatokat kizárólag az akcióban történő pénzvisszatérítés lebonyolítása céljából kezeli a mellékelt Adatkezelési Tájékoztató szerint.
Az akcióhoz kapcsolódóan a VELUX Magyarország Kft. 2020. szeptember 14 – november 30. időszakban ingyenes tetőablakcsere konzultációt biztosít.
A tetőablakcsere konzultációra csak az akcio.velux.hu oldalon lehet regisztrálni.
A tetőablakcsere konzultációhoz regisztrációkor az alábbi adatokat kell megadni:
- e-mail cím
- vevő neve (személynév)
- cégnév (opcionális)
- vállalkozások esetében: adószám
- telefonszám
- ablakcsere helyszíne (város, irányítószám, utca, házszám)
- cserélendő tetőtéri ablakok száma
- van-e már ablakbeépítője/kivitelezője
- tetőfedés anyaga
- cserélendő tetőtéri ablakok márkája
A VELUX Magyarország Kft. az akcio.velux.hu oldalon az ingyenes tetőablakcsere konzultáció igénnyel kapcsolatban rögzített adatokat kizárólag a szoltáltatás nyújtása céljából, ill. amennyiben Ön ahhoz hozzájárulását adta, az akcióban történő pénzvisszatérítés lebonyolítása céljából kezeli a mellékelt Adatkezelési Tájékoztató szerint.


Készült: 2020. október 5.
Fenntartjuk a jogot az akciós szabályzat módosítására és kiegészítésére, melyről az akcio.velux.hu oldalon azonnali értesítést közlünk.

Elérhetőségeink:
Telefon: +36 1 436 0601
E-mail: veluxakcio@max.hu