Tetőablakcsere Otthonfelújítási támogatással

Finanszírozza költségeinek felét az Otthonfelújítási támogatással és cseréltesse ki most a tetőtéri ablakait. 

1. Ki veheti igénybe a Lakásfelújítási támogatást?


Gyermeket nevelő magyar állampolgár (magánszemély) maximum 3 millió Ft visszatérítésre (6 millió Forintos beruházás esetén) nyújthat be igényt, fele-fele arányban az anyagköltségre és a munkadíjra, amennyiben minden támogatási kritériumnak megfelel.

2.  Mi számolható el? 


A tetőtéri ablakok cseréje kapcsán a támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
Lakatlan padlástér beépítésére a Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételeit érdemes megvizsgálni.

Új VELUX tetőtéri ablakokhoz az alábbi termékeket javasoljuk: 

3. Főbb kritériumok


Igényelhető, ha
- az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek, és legalább 1 éve az adott ingatlanban él (és állandó lakcímmel rendelkezik)
- bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
- az igénylő(k), valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
- az igénylőnek nincs nyilvántartott köztartozása,
 - az igénylő legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkezik (vállalkozók esetében is).
A felújítás költségeit mind a munkadíj, mind az anyagköltség tekintetében 2021. január 1-jét követő számlákkal kell igazolni, és vállalkozói szerződést is köteles felmutatni (minden olyan vállalkozóval, akitől számlát szeretne elfogadtatni).
 (A munkadíj igazolásához olyan számla fogadható el, amelyről a munkát elvégző vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette (nyugta nem fogadható el, csak számla). A számláknak a támogatást igénylő személy nevére kell szólniuk.

4. Számoljunk együtt!


Hogyan kell értelmezni a maximális, 3 millió Forintos visszatérítési támogatást?

A maximális támogatásra akkor lehet jogosult, ha az anyagköltségeit és a munkadíjat legalább 1,5 millió Forintos értékben számlával tudja igazolni. Ha kiadási költségek ennél magasabbak, akkor sem lehet több visszatérítést kapni. A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre. Ha valamelyik tétel nem éri el a lehetséges támogatás felét, illetve a munkálatok teljes költségének legalább a negyedét, akkor csak a kisebb tétel alapján számolhatunk.

Emellett érdemes észben tartani, hogy csupán egyszer lehet igénybevenni.

Tetőablakcsere költségek számolása

Beruházás mértéke:

  710.000 Ft

Anyagköltség*:

 ~390.000 Ft

Munkadíj**:

 ~320.000 Ft

 Anyagköltség visszatérítés:

  -160.000 Ft

Munkadíj visszatérítés:

  -160.000 Ft

Tényleges ráfordítás:

   390.000 Ft

  
*A költségkalkuláció 5 VELUX Standard tetőtéri ablakot, burkolókereteket tartalmaz. Külső redőnyöket és belső árnyékolokat nem tartalmaz.
**A munkadíj mértéke csupán feltételezés.
A munkadíj pontos költségét csupán a kivitelezést vállaló szakemberek tudják megadni. A költségek megállapításához helyszíni felmérés is szükséges lehet. Forduljon hozzánk és jelentkezzen az ingyenes tetőablakcsere felmérésre!

5. Milyen VELUX tetőtéri ablakot válasszon?


Néhány Gyakran Ismételt Kérdés (GyIK)

NEM csak házasok igényelhetik. A gyermeket nevelő vagy váró (12. hetet betöltött magzat) egyedülálló szülők és házastársak vagy élettársak egyaránt igényelhetik.

Például a kivitelezés csak 2021. januárban kezdődik, de ehhez már előre meg vannak vásárolva a szükséges anyagok számlával. A munkadíjról kiállított számlák már 2021. éviek lesznek.
NEM, a 2020. évben megvásárolt építőanyagokról kiállított számlák a támogatás igénylésekor nem számolhatók el.
Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozói szerződés alapján, valamint, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számlák alapján nyújtható be a támogatási kérelem.

NEM adható be számla kizárólag anyagköltségről, a támogatás összegében (ami maximum a teljes költség fele) az anyagköltség és a vállalkozói díj 50-50%-ban szerepelhet.

IGEN, a vállalkozói szerződést minden esetben csatolni kell a kérelemhez.

A vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette (nyugta nem, csak számla fogadható el).
A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki.
A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek nem tagja, illetve nem munkavállalója és nem vezető tisztségviselője sem az igénylő/igénylők, sem az igénylő/igénylők közeli hozzátartozója. Tehát a felújítási kivitelezést végző vállalkozásban például nem lehet tulajdonos vagy alkalmazott az igénylő így saját magának nem számlázhat.

IGEN, a lakás teljes felújításának befejezését – nem az egyes munkálatok befejezését – követően kell a kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani.
A felújítás időtartamát és a munkálatok számát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés.

IGEN, a rendelet szerint nem kizáró ok, ha a lakás hitel miatt jelzálogjoggal terhelt.

IGEN, de azonos számlák nem számolhatók el mindkét támogatás terhére.

Forrás: Magyar Államkincstár. További kérdéseket és válaszokat ITT talál.